DODÁNÍ DO DRUHÉHO DNE! DOPRAVA ZDARMA NAD 700 KČ.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti ZIROSI Europe s.r.o.

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (Obchodní podmínky) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (Občanský zákoník) společností ZIROSI Europe s.r.o., IČO 08215316, se sídlem Sámova 1181/19, Vršovice, 101 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 314615 (Prodávající).
  • Prodávající je provozovatelem internetového obchodu přístupnému na internetové adrese zirosi.cz (Internetový obchod).
  • Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při prodeji zboží Prodávajícího, které nabízí prostřednictvím Internetového obchodu (Zboží) jeho zákazníkům (Kupující).
  • Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  • Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  • Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího. Takové Zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými a účinnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím – spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím – spotřebitelem v 14denní lhůtě podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je Kupující – spotřebitel povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným Zbožím Prodávajícímu.

 

 1. Pravidla komunikace
  • Kontaktní údaje Prodávajícího:
   • E-mailová adresa: info@zirosi.cz
   • Adresa pro doručování: Štúrova 1282/12, Praha 4, 142 00
   • Telefon: +420 778 053 005
  • Primárním způsobem komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je e-mail (výhradně skrze výše uvedenou e-mailovou adresu). Pokud Kupující s Prodávajícím komunikuje prostřednictvím poštovních služeb (a to výhradně skrze výše uvedenou adresu pro doručování), tak Kupující nese náklady na tuto komunikaci a Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo odpovídat prostřednictvím e-mailu, pokud Kupující uvede svou e-mailovou adresu.
  • Výše uvedeným není dotčeno právo Kupujícího – spotřebitele uplatnit reklamaci (práva z odpovědnosti za vady, záruky) v kterékoli provozovně, v níž je její přijetí možné s ohledem na sortiment prodávaného Zboží, případně i v sídle Prodávajícího.

 

 1. Informace o Zboží a cenách
  • Informace o Zboží, včetně cen a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u každého Zboží v katalogu Internetového obchodu. Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a včetně veškerých zákonných poplatků. Ceny Zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Internetovém obchodě.
  • Veškerá prezentace Zboží umístěná v katalogu Internetového obchodu je informativního charakteru (nepředstavuje právně závaznou nabídku) a je pouhou výzvou k tomu, aby Kupující zadal závaznou objednávku Zboží. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží.
  • V Internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží v rámci území České republiky.
  • Případné slevy z kupní ceny Zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupující provádí objednávku Zboží (Objednávka) těmito způsoby:
   • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v Internetovém obchodě,
   • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  • Při zadávání Objednávky si Kupující vybere Zboží (kliknutím na tlačítko „Do košíku“), počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
  • Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s Obchodními podmínkami.
  • Neprodleně po obdržení Objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení Objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je akceptací Objednávky a kupní smlouva se tímto považuje za uzavřenou. Přílohou potvrzení jsou aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této nabídky Prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v Obchodních podmínkách.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího, a to zejména při uvedení ceny Zboží v Internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno potvrzení o obdržení Objednávky. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávajícího.

 

 1. Zákaznický účet
  • Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu (Zákaznický účet). Ze Zákaznického účtu může Kupující provádět objednávání Zboží. Kupující může objednávat Zboží také bez registrace.
  • Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující povinen aktualizovat, a to při jakékoliv jejich změně. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailovou adresou) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití Zákaznického účtu třetími osobami.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám a pokud se tak stane, odpovídá Kupující za toto využití Zákaznického účtu, jako by jednal sám.
  • Prodávající může zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, když Kupující svůj Zákaznický účet déle než 12 měsíců nevyužil k objednání Zboží, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a Obchodních podmínek.
  • Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Platební podmínky a dodání Zboží.
  • Cenu Zboží a případné náklady spojené s jeho dodáním podle kupní smlouvy (resp. Objednávky) může Kupující uhradit následujícími způsoby:
   • dobírkou, a to v hotovosti nebo kartou v místě určeném Kupujícím v Objednávce;
   • převodem na účet Prodávajícího č. 2001243249/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (Účet);
   • prostřednictvím platební brány – platebního systému GoPay.
  • Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
  • V případě platby dobírkou (v hotovosti/kartou) je kupní cena splatná při převzetí Zboží.
  • V případě platby převodem na Účet je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
  • V případě platby převodem na Účet nebo prostřednictvím platební brány je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.
  • Prodávající nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním Zboží není zálohou.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Zboží je Kupujícímu dodáno:
   • na adresu určenou Kupujícím v Objednávce
   • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou Kupující určil.
  • Volba způsobu dodání Zboží se provádí během jeho objednávání.
  • Náklady na dodání Zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí Zboží jsou uvedeny v Objednávce Kupujícího a v potvrzení Objednávky Prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen k dodávanému Zboží.
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny za Zboží, včetně nákladů na jeho dodání, nejdříve však převzetím Zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

 1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
  • Kupující, který je spotřebitelem (fyzickou osobou, která uzavřela kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání) má právo od kupní smlouvy bez udání důvodů do 14 dní ode dne převzetí Zboží odstoupit.
  • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se jedná o dodávku Zboží, které:
   • bylo upraveno podle přání Kupujícího (spotřebitele) nebo pouze pro jeho osobu,
   • které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo
   • které Kupující vyňal z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy podle tohoto článku musí Kupující odeslat odstoupení ve lhůtě uvedené v prvním odstavci tohoto článku (do 14 dní od převzetí Zboží).
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný Prodávajícím.
  • Odstoupení od kupní smlouvy zašle Kupující na emailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení.
  • Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit (alespoň předat k přepravě) Prodávajícímu Zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
  • Kupující nese náklady spojené s vrácením Zboží Prodávajícímu, a to v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým mu byly uhrazeny.
  • Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí.
  • Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.
  • Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů podle tohoto článku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží musí Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně dárků. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží částečně poškozeno, může Prodávající uplatnit na Kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátit tak Kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
   • má Zboží vlastnosti uvedené u Zboží v Internetovém obchodě,
   • se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v předchozím ustanovení, může Kupující – spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující – spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující – spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
  • Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od Smlouvy odstoupit.
  • Neodstoupí-li Kupující – spotřebitel od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu – spotřebiteli působilo značné obtíže.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení platí pouze pro Kupujícího – spotřebitele.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
  • Jakmile Kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Prodávajícímu a Zboží Prodávajícímu předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
  • Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:
   • na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,
   • na odstranění vady opravou věci,
   • na přiměřenou slevu, nebo
   • odstoupit od Smlouvy.
  • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Prodávající, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu, anebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
  • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.
  • Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
  • Postup uplatnění práv z vadného plnění a další stížnosti se řídí Pravidly komunikace dle článku 2 těchto Obchodních podmínek.
  • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
  • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle Kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) Prodávajícímu.
  • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  • Vytkl-li Kupující vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné Zboží užívat. Současně Kupujícímu náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Kupující je povinen právo na náhradu těchto nákladů uplatnit u Prodávajícího do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytýkání vad Zboží.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
  • Pokud se nepodaří urovnat spor mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, může se Kupující – spotřebitel domáhat mimosoudního řešení sporu u České obchodní inspekce, která je příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Formulář a bližší informace jsou dostupné na internetové stránce České obchodní inspekce https://adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
  • Tyto Obchodní podmínky mohou být Prodávajícím kdykoli změněny. O jakékoli změně bude Prodávající Kupující informovat, a to zejména formou e-mailu nebo přímo zveřejněním nového znění Obchodních podmínek na stránkách Internetového obchodu. Případné změny se však nevztahují na již uzavřené Smlouvy. Odesláním Objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek a že s nimi souhlasí. Nové Obchodní podmínky se vždy týkají i Zákaznického účtu vytvořeného před jejich účinností.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo měnit vlastnosti nabízeného Zboží, včetně cen za toto Zboží.
  • Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku.
  • Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.
  • Přílohou Obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti jejich zveřejněním v Internetovém obchodě, tj. dne 31.5.2022.

 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.docx

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY.docx